Inwestowanie w złoto

Złote monety bulionowe


Złoto od wieków było popularne jako instrument umożliwiający kumulowanie bogactwa, zwłaszcza w burzliwych czasach, których na przestrzeni wieków nie brakowało. W ostatnich latach okazało się, że dzisiaj dużo łatwiej jest kupić czy sprzedać szlachetny metal. Są sprzedawcy online, sklepy stacjonarne, które sprzedają złote monety i sztabki. Jedną z największych zalet złota jest to, że jest to bardzo konkretny składnik aktywów, który ma wartość samą w sobie i przez to będzie utrzymywał wartość, gdy rynek spadnie lub inflacja zacznie szaleć. Złoto w postaci fizycznej to ochrona przed ekstremalnymi zdarzeniami na finansowych rynkach. Cena złota http://cenazlota.pl zawartego w monetach i sztabkach zależna jest od aktualnego kursu wyznaczanego w notowaniach giełdowych. Więc jeśli już kupisz złoto w formie fizycznej, to jak łatwo jest je póżniej odsprzedać? I jaka forma złota jest najłatwiejsza do odsprzedaży? Nie wszyscy odkupią nasze złoto po cenie jakiej oczekujemy. Biżuteria może łatwo zostać potraktowana jako złom złota. Tak naprawdę na cele inwestycyjne nadają się tylko monety bulionowe i sztabki. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że dealerzy zarabiają na różnicy między ceną, w jakiej sprzedają złoto a ceną, za jaką je kupują - znaną jako "spread". Więc kiedy kupujesz złoto od sprzedawcy, prawdopodobnie zapłacisz więcej niż cena rynkowa lub "spot"; wtedy, gdy sprzedajesz go z powrotem, będzie to mniej niż cena spotowa. Najbardziej popularne formy złota, takie jak jedno uncjowe Krugerrandy z Południowej Afryki lub złote sztabki z certyfikatem o wadze jednego uncji, najprawdopodobniej będą miały najmniejszy stosunek do ceny giełdowej. Dodatkowo dealerzy prawdopodobnie oferują cenę znacznie bliżej ceny spot, jeśli kupujesz lub sprzedasz większe ilości.